فقه و طبابت رابطه تنگاتنگی دارند

 
 

تمام همت مسؤولان خدمت رسانی به مردم باشد/فقه و طبابت رابطه تنگاتنگی دارند

حضرت آیت الله سبحانی خواستار ادامه طرح تحول سلامت در راستای کاهش دغدغه های مردم شد و تأکید کرد که تمام همت مسؤولان باید خدمت رسانی به مردم باشد.