مبلغین شیعی و سنی امید را در جامعه ترویج کنند

 
 

داعش از جهل مردم و جوانان قدرت گرفته است / مبلغین شیعی و سنی امید را در جامعه ترویج کنند

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری بابیان اینکه داعش قدرت امریکا نیست بلکه جهل مردم جوانان است، گفت: آمریکا کوچک‌تر از آن است که بخواهد قدرتی مثل داعش را علم کنند این جهل مردم و جوانان است که باعث قدرت گرفتن داعش شده است.