مسؤولان دغدغه روز و شب شان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی باشد

 
 

انتقاد آیت الله مکارم از گرانی های افسار گسیخته | مسؤولان دغدغه روز و شب شان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی باشد

حضرت آیت الله مکارم با انتقاد از کم توجهی مسؤولان و دولتمردان نسبت به حل مشکلات اقتصادی که شرایط سختی را برای اقشار کم درآمد ایجاد کرده است، نسبت به پیامدهای بی توجهی به مشکلات معیشتی مردم هشدار داد.