مفتی مصر

 
 

مفتی مصر: حامیان تروریسم مشمول لعنت خداوند خواهند بود

مفتی مصر تاکید کرد که حامیان و پناه دهندگان به تروریست‌های تکفیری مورد لعن و نفرین الهی قرار گرفته و در جرم و جنایات آنها شریک هستند. به گزارش خبرگزاری رسا، شوقی علام مفتی مصر حمایت از تروریست‌ها، پناه دادن به آنها و تلاش برای فراری دادن آنها از چنگال عدالت را از گناهان کبیره برشمرد و عاملان این رفتار را شایسته لعن و لعنت خداوند دانست. وی با بیان آنکه حمایت از تروریست‌ها به معنی مشارکت در جنایت‌های آنان است، افزود: ادعای حامیان تروریسم مبنی بر آنکه پناه دادن بهبیشتر بخوانید