نباید از اصول و آرمان‌ها کوتاه بیاییم

 
 

نباید از اصول و آرمان‌ها کوتاه بیاییم/ کوتاه بیاییم دشمن پیشروی می‌کند

مدیر حوزه‌های علمیه گفت: تمامی اهل بیت در برابر هجمه های دشمنان مقاومت کردند و تسلیم نشدند. امت اسلام به خط مقاومت نیاز دارد اگر کوتاه بیاییم دشمن پیشروی می کند، نباید از اصول و آرمان ها کوتاه بیاییم.