نباید سرمایه های ماه مبارک رمضان را به راحتی از دست داد

 
 

نباید سرمایه های ماه مبارک رمضان را به راحتی از دست داد

حضرت ‌آیت الله مکارم با تأکید بر این که انسان باید اندوخته های خود را تا ماه رمضان آینده حفظ کند، گفت: انسان باید سعی کند آنچه را که در ماه مبارک رمضان به دست آورده از دست ندهد و این سرمایه های الهی را حفظ کند.