نقش شیخ طوسی در تحول و گسترش علوم اسلامی

 
 

نقش شیخ طوسی در تحول و گسترش علوم اسلامی

آیت الله مکارم تبیین کرد؛ نقش شیخ طوسی در تحول و گسترش علوم اسلامی حضرت ‌آیت الله مکارم گفت: در میان علمای بزرگ شیعه مرحوم شیخ طوسى از بزرگترین محدثان ، فقیهان و مفسران شیعه است که شایسته است نقش آن عالم شهیر شیعه و مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف در پیدایش و گسترش علوم اسلامی به خوبی مورد واکاوی قرار گیرد.