نمی توانیم بی تفاوت باشیم

 
 

روحانیت در کنار تعلم نسبت به انقلاب مسؤول است| نمی توانیم بی تفاوت باشیم

حضرت آیت الله نوری همدانی حضور روحانیت در صحنه دفاع از انقلاب را ضروری دانست و تأکید کرد که حوزویان درکنار فعالیت علمی نباید به انقلاب بی تفاوت باشند.