نگاهی به خطبه فدکیه 2

 
 

نگاهی به خطبه فدکیه ۲

با نگرشی به تاریخ در می یابیم، عمده ترین مشکل مسلمین این بوده که نسبت به شخصیت معنوی و ملکوتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله شناختی بسیار سطحی داشته اند… مقدمه: در شماره گذشته، (مبلّغان ۱۳۹) اشاراتی به «خطبه فدکیه» بانوی بزرگ اسلام، حضرت صدیقه کبرا علیها السلام داشته و مطالبی را متذکر شدیم. این گفتار به جهت دارا بودن معارف ناب، نکته های ژرف و آموزه های فراوانی که در خود جای داده است، می تواند چراغ راهی برای رهپویان راه آن حضرت و شناخت معارف دینی باشد.بیشتر بخوانید