وضعيّت مسلمانان قبل و بعد از انقلاب اسلامی

 
 

وضعیّت مسلمانان قبل و بعد از انقلاب اسلامی

شرائط داخلی ما با روابط بین المللی کاملاً مرتبط می‌ باشد و کشورهای مختلف؛ اعمّ از کشورهای اسلامی و یا قدرتهای بیگانه با توجه به همین شرائط با ما ارتباط برقرار می‌ کنند.