گربه‌رقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نخواهد رسید

 
 

گربه‌رقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نخواهد رسید

رهبر انقلاب علت خصومت آمریکا با سپاه را پیشگامی در دفاع از انقلاب خواندند و گفتند: دشمنان هر چه در توان داشت علیه انقلاب به کار بستند اما هیچ غلطی نتوانستند بکنند.