آرمانِ طلبگی

 
 

آیت‌الله علم‌الهدی:آرمانِ طلبگی، با تمام وجود وقف امام زمان(عج) شدن است

گروه اجتماعی: امام جمعه مشهد با بیان اینکه هر شخص واقعیتی را به عنوان آرمان طلبگی در نظر دارد، اظهار کرد: آرمان طلبگی باید بیشتر از تعریف طلبه مطرح شود بنابراین در ابتدا باید جایگاه آرمان و آرزو را در حوزه تفکر مشخص کنیم.