آرمان طلبگی طلبه آرمانی

 
 

برگزاری نخستین همایش آرمان طلبگی طلبه آرمانی

 نخستین همایش «آرمان طلبگی طلبه آرمانی» با هدف تبیین آرمان­ها و ارزش­های طلبگی و زمینه­سازی برای آشنایی طلاب جوان با الگوهای عینی و عملی طلبگی در مشهد مقدس برگزار می­شود.