ائمه اطهار(ع)

 
 

ائمه اطهار(ع) چگونه نویسندگانی بودند

 آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی تشریح کردند  نوشتن و نویسندگی مورد اهتمام پیشوایان دینی است، و همواره نشر دانش توسط قلم و بنان، مانند سخن و زبان، مورد توصیه آن بزرگان است.  حضرت آیت الله جوادی آملی در نوشتاری با  اشاره  به جایگاه نگارش و کتابت در کلام معصومین علیهم السلام  به بیان  خطوط کلی تحقیق و کتابت علوم الهی پرداخته اند.