اساس حیات حوزه به مراجع و اساتید است

 
 

حوزه وظیفه دارد طلاب با استعداد را حمایت کند/ اساس حیات حوزه به مراجع و اساتید است

حضرت ‌آیت الله جوادی آملی با بیان این که یک طلبه فاضل و با استعداد، مسؤولیت دارد تا در حوزه بماند و خلاء مرجع و استاد را در آینده پر کند، گفت: وظیفه ما این است که این طلبه فاضل را تامین و بورسیه کنیم تا وارد کارهای اجرایی نشود، چرا که اساس حیات حوزه به مراجع و اساتید است.