اغلب بزرگان فقه و کلام اهل سنت، مخالف تکفیر شیعه هستند

 
 

اغلب بزرگان فقه و کلام اهل سنت، مخالف تکفیر شیعه هستند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بیش از ۹۵ درصد از بزرگان فقه و کلام اهل سنت، مخالف هرگونه تکفیر هستند و با اینکه شیعه را قبول ندارند و منحرف می دانند اما تکفیر نکرده اند.