الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي

 
 

الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، طرح کلان ملی است که تحقق آن، مشارکت همه‌جانبه مردم را می‌طلبد. همه باید دست‌به‌دست هم بدهند و با عزم ملی و کار و مدیریت جهادی، الگویی الهام‌بخش از اقتصاد نظام اسلامی را به جهانیان عرضه کنند.