امام حسن العسكري علیه السلام

 
 

کرامت و معجزه در سیره امام عسکری علیه السلام

  امام حسن عسکری علیه السلام در هشتم ربیع الثانی سال ۲۳۲ در شهر مدینه به دنیا آمد…