امام موسي كاظم (عليه السلام)

 
 

بررسی و تبیین تقیه در زندگی امام موسی کاظم (علیه السلام)

  همزمان با شب شهادت هفتمین جلوه شمس هدی، حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، ویژه برنامه «غروب هفتم» به روی آنتن می رود.