امت اسلامی

 
 

سلفی ها، القاعده، جهادی ها، همگی خوارج امت اسلامی اند

این گروه های تندرو که سلفی و جهادی خوانده می شوند، نفوذی در کشورهای اسلامی نداشته و قبل از بیداری اسلامی نیز بر ضد الازهر و تمام امت اسلامی برخاسته بودند. آنها خوارج امت اسلامی هستند. هیچ شکی نیست که آنها از صف امت اسلامی جدا و سلاح برداشته اند.