انتقاد آیت الله نوری همدانی از سکوت مسوولان در برابر زیاده خواهی های دشمنان

 
 

انتقاد آیت الله نوری همدانی از سکوت مسوولان در برابر زیاده خواهی های دشمنان

  حضرت آیت‌الله نوری همدانی،حکمت، عزت و مصلحت را از اصول و آرمان های انقلاب دانست و گفت: گاهی برخی تنها به مصلحت خودشان نگاه می کنند، در حالی که عزت اقتضا می کند، سکوت نکنیم و حوزه‌های علمیه بیدار باشند، مسؤولان نظام نیز در برابر زیاده خواهی ها دشمنان بایستند.