ایجاد محبّت

 
 

درماندگی غرب در ایجاد محبّت و همبستگی اجتماعی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه محبّت بین قلبها را خدا به جریان می‌اندازد، گفت: غربی ها در مسئله محبّت و هم بستگی اجتماعی به بن بست رسیده اند زیرا از موضعی غیر اسلامی و مادی با محوریت انسان به آن می نگرند در نتیجه نمی‌توانند بین محبّت واقعی و مادی گرایی نقطه مشترکی پیدا کنند.