بانک ها دستور مراجع در مورد ربا را جدی بگیرند

 
 

بانک ها دستور مراجع در مورد ربا را جدی بگیرند

دبیر اتاق تبلیغ خراسان با تذکر به بانک ها نسبت به جدی گرفتن دستور مراجع تقلید در مورد ربا، گفت: اگر بنایمان به ادامه راه ائمه است و در پی جامعه الهی هستیم باید از بانکداری ربوی فاصله بگیریم.