بدون شك پیروزی با شماست

 
 

سرزمین ناپاک جز با قیام، مقاومت و شهادت طیب و طاهر نمی‌شود/بدون شک پیروزی با شماست

  حضرت ‌آیت الله جوادی آملی تأکید کرد: همان گونه که انقلاب اسلامی ایران را به رهبری امام خمینی(ره) حفظ کرد؛ طبق آنچه در زیارت وارث می خوانیم سرزمین ناپاک، جز با قیام، مقاومت و شهادت به سرزمین طیب و طاهر تبدیل نمی‌شود.