برخی تولیدات سینما تاریخ را مسخ می‌کند

 
 

حضرت آیت‌الله علوی‌گرگانی: برخی تولیدات سینما تاریخ را مسخ می‌کند

  حضرت آیت‌الله علوی گرگانی بیان داشتند: جلو گیری از هتک حرمت به اشخاص،تحریفات تاریخی و جلوگیری از برخی هنجارشکنی ها در فیلم ها حضور نهاد روحانیت در این عرصه ضروری کرده است.