تبلیغ مشارکتی

 
 

پیشنهاد حجت الاسلام قرائتی درباره تبلیغ مشارکتی در مساجد

حجت الاسلام والمسلمین قرائتی با بیان این که قرآن برای مسجد طرح تبلیغ شریکی ارائه کرده است، گفت: روحانیان می توانند با کمک و شراکت یک چهره برجسته و جذاب، جوانان را به مساجد جذب کرده و برنامه های محتوایی خود را به آن ها منتقل کنند.