تجلیل آیت‌الله علوی گرگانی از فعالیت‌های سازمان تبلیغات

 
 

تجلیل آیت‌الله علوی گرگانی از فعالیت‌های سازمان تبلیغات/ استقرار بیش از سه هزار روحانی در روستاهای کشور

حضرت آیت الله علوی گرگانی با تجلیل از فعالیت‌های تبلیغی سازمان تبلیغات، اظهار داشت: انصافا کارهای خوبی در سازمان تبلیغات صورت گرفته و برکات آن در روستاها نیز غیر قابل انکار است.