تروریست

 
 

آیت الله جوادی آملی: تا عقلانیت در جهان رشد نکند صلح جهانی محقق نمی شود

حضرت آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: استکبار و صهیونیست هر روز عدل و صلح را به میل خود و در راستای منافع خود تفسیر و معنا می کنند لذا گاهی از روی منفعت خود، گزینه نظامی را روی میز مذاکره قرار می دهند و گاهی یک گروه مبارز و ظلم ستیز مانند حزب الله را تروریست معرفی می کنند.