ترویست‌ها نمی‌خواستند راهپیمایی اربعین باشکوه برگزار شود

 
 

ترویست‌ها نمی‌خواستند راهپیمایی اربعین باشکوه برگزار شود/بایکوت راهپیمایی اربعین در رسانه‌های غربی

رئیسی با بیان اینکه تروریست ها نمی خواستند راهپیمایی اربعین با شکوه برگزار شود، گفت: اما راهپیمایی اربعین امسال به مراتب با شکوه تر از سال های گذشته انجام شد.