تقویت اخلاق سیاسی

 
 

امام جمعه فریمان: ماه رمضان ماه تقویت اخلاق سیاسی است

امام جمعه فریمان بر ضرورت استفاده بهینه احزاب، گروه ها و افراد سیاسی از ماه مبارک رمضان برای تقویت تقوای سیاسی تأکید کرد و گفت: ماه رمضان ماه آشتی و دوستی، تقویت رشد فضاهای معنوی در زمینه سیاست و ترویج اخلاق سیاسی است.