تقویت/ سبک زندگی / ایمان / غیب

 
 

تقویت سبک زندگی با گفتمان تقویت ایمان به غیب

 استاد حوزه علمیه قم و عضو اتاق فکر  تبلیغ اظهار داشت: اگر ایمان به غیب زیاد شود نیاز انسان به دین افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه سبک زندگی مردم دینی می‌شود.  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار پرشور جوانان خراسان شمالی، یکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامى را مقوله‌ سبک زندگى، رفتار اجتماعى و شیوه‌ زیستن دانستند و بخش نرم‌افزاری تمدن نوین اسلامی را بُعدی مهم ارزیابی کردند؛ بنابراین اگر ملت‌های اسلامی و به طور خاص ملت ایران از منظر معنویت به سبک زندگی اسلامی که هدف انسان، رستگارى وبیشتر بخوانید