توصیه آیت‌الله جوادی به مسافران نوروزی

 
 

مشکل برخی مسؤولان نداشتن تخصص است/توصیه آیت‌الله جوادی به مسافران نوروزی/ خودخواهی عامل تصادفات

حضرت آیت‎الله جوادی آملی با اشاره به ویژگی مسؤولان گفت: یک مسؤول باید هم از نظر فنی عالم باشد و هم از نظر عملی مدیر خوب باشد.