تونس

 
 

جهاد نکاح; مایه ننگ تونس

یکی از رهبران حزب مخالف “جنبش نداء تونس”، گرفتار کردن دختران تونسی در آنچه “جهاد نکاح” در سوریه نامیده شده را موجب ننگ و عار برای تونس دانست و رسیدگی فوری به پدیده اعزام “مجاهدان تونسی” برای جنگ در سوریه، قبل از تشدید و گسترش آن را خواستار شد.