تکریم زن در خانواده از حقوق زن بر مرد است

 
 

تکریم زن در خانواده از حقوق زن بر مرد است

امام جمعه موقت مشهد در حرم مطهر رضوی ضمن تبیین حقوق زن بر مرد، گفت: زنان امانت و ودیعه الهی نزد مردان هستند که در خانواده باید تکریم شوند و مورد احترام قرار گیرند.