تیپ 83 امام جعفر صادق (ع):

 
 

طلاب و روحانیون تیپ ۸۳ امام جعفر صادق (ع): دهه فجر یادآور شکستن ابهت پوشالی آمریکاست

  دهه فجر یادآور شکسته شدن ابهت پوشالی آمریکا و تسلیم شدن شیطان بزرگ و دیگر دیوصفتان عالم در مقابل اراده پولادین ملت بپا خاسته، در زیر پرچم قرآن، اسلام و ولایت فقیه است.