جزئیات دیدار مجمع عمومی جامعه مدرسین با رهبر معظم انقلاب

 
 

جزئیات دیدار مجمع عمومی جامعه مدرسین با رهبر معظم انقلاب

عضو هیأت رییسه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت وگوی اختصاصی با رسا جزئیاتی از دیدار هیأت رییسه این مجمع با رهبر معظم انقلاب را تشریح کرد.