جلوه‌هايي از اشعار فاطمه زهرا(سلام الله علیها)

 
 

جلوه‌هایی از اشعار فاطمه زهرا(سلام الله علیها)

نسان شعر را برای آن گفت تا خود در سخنِ خویش پنهان گردد و احساس یا اندیشۀ خویش را به همه جا ببرد. و الحق و الانصاف، شعر این رسالت را به نحوِ احسن انجام داده و در شنونده تأثیر خوبی گذاشته است…