حجت الاسلام دعایی

 
 

ضرورت توجه به ایجاد خانواده اسلامی در جامعه

حجت الاسلام والمسلمین دعایی گفت: عظیم‌ترین نهاد اجتماعی خانواده است که اگر اصلاح شود، همه نهادهای اجتماعی را اصلاح می کند.


منافقین داخلی درحال بزک کردن نظام سلطه در کشور هستند

مدیر موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی و عضو اتاق فکر تبلیغ خراسان گفت: مردم ایران امسال باید حضور پررنگ تر و متفاوت تری دریوم الله ۱۳ آبان داشته باشند چرا که یک دست منافق و وابسته در درون کشور درحال بزک کردن دشمن و نظام سلطه است.


ولایت فقیه نزدیک‌ترین مدل به ولایت معصوم است

حجت الاسلام دعایی عضو هیئت امنای اتاق فکرتبلیغ ،ولایت فقیه را نزدیک ترین مدل به ولایت معصوم دانست و گفت: مگر قابل تصور است دین اسلام که بنابر نص صریح قرآن، کامل ترین مذهب است و برای تمام ابعاد زندگی انسان ها برنامه دارد، از سیستم سیاسی بهره مند نباشد.