حجت الاسلام فرازی

 
 

مسلمان باید دین‌دان، دین‌دار و دین‌‌بان باشد

حجت الاسلام فرازی‌نیا به ارتباط مردم با دین اشاره کرد و گفت: دین دانی یعنی معارف دین را متوجه بشویم، دینداری این است که به معارف دین عمل کنیم و دین بانی مراقبت از دین است.