حجت الاسلام واعظ موسوی،مدیران،کانونها، مساجد

 
 

گردهمایی کانون‌های مساجد مشهد

حجت الاسلام واعظ موسوی ،عضو اتاق فکر تبلیغ  با بیان این که تعامل افراد مسن با جوانان در مساجد زمینه ساز حضور گروه های متفاوت در مسجد می شود، اظهار داشت: برای موفقیت در جذب جوانان به مساجد باید با علم روان شناسی جوانان آشنایی داشت چرا که بهترین فعالیت فرهنگی فعالیتی است که بتواند همه افراد را جذب کند.