حفظ عفت عمومی در گرو ازدواج به موقع است

 
 

حفظ عفت عمومی در گرو ازدواج به موقع است

عضو هیأت امنای اتاق تبلیغ خراسان در حرم مطهر امام رضا(ع) گفت: ازدواج بزرگترین راه برای تشکیل خانواده و حفظ عفت عمومی است و تأخیر آن سبب زیاد شدن فساد در جامعه می شود.