حق غنی سازی

 
 

رییس‌جمهوی در دیدار علما و روحانیون استان هرمزگان: دولت به دنبال گرفتن بهانه از دشمن است/ در متن توافق بر حق غنی سازی ایران تاکید شده است

رییس جمهور در دیدار علما و روحانیون استان هرمزگان تاکید کرد: تلاش دولت بر این است که با شفاف سازی بیشتر در چارچوب بین‌المللی و با مذاکرات سازنده بر حقوق‌مان تاکید کنیم، چون کسی قرار نیست این حق را به ما بدهد و این حق طبیعی ما است.