حوزه علمیه مشهد

 
 

آیت‌الله سید محمد هادی میلانی, احیاگر حوزه علمیه مشهد

 «ما دیدیم که مرحوم آیت‌الله میلانی از کربلا که نزدیکی نجف بود آمدند تا مشهد و یک حوزه علمیه بزرگی را بوجود آوردند … این یک واقعیت است… از برکت الهی برای حوزه علمیه مشهد وجود آیت‌الله میلانی بود.»


نشست علمی صنفی وقف در حوزه علمیه مشهد

مسؤول دفتر مشاوره وقف اداره کل اوقاف و امور خیریه و عضو اتاق فکر تبلیغ با تاکید بر افزایش اطلاعات و آگاهی طلاب و روحانیون در مورد وقف، گفت: امروزه وقف در حال ترویج و گسترش در جامعه است و در این میان طلاب و روحانیون باید بتوانند نیازهایی که به دنبال این توجه به وقف به وجود می آید را پاسخ داده و مردم و واقفین را به سمت وقف صحیح هدایت کنند.