حکومت دینی

 
 

عضو شورای انقلاب فرهنگی:حکومت دینی حکومتی است که در معرض انتقاد مردم باشد

رحیم‌پور ازغدی گفت: حق نظارت فرهنگی حق متقابل حکومت دینی و جامعه دینی بوده و هر دو مسئول هستند.