خدمت در آستان قدس رضوی فرصتی مغتنم است

 
 

خدمت در آستان قدس رضوی فرصتی مغتنم است

رئیس هیئت امنای موسسه روایت سیره شهدا خدمت در آستان قدس رضوی را فرصتی مغتنم برشمرد که در صورت عدم توجه، خسران و پشیمانی را به همراه خواهد داشت.