خشونت‌

 
 

یادداشت معاون اجتماعی ناجا:کاهش وقوع جرائم خشن و خشونت‌های جمعی و خانوادگی در ماه رمضان

معاون اجتماعی ناجا در یادداشتی نوشت: همواره در ماه رمضان شاهد کاهش انواع بزهکاری‌ها هستیم و این علاوه بر کنترل‌های پلیسی، به دلیل افزایش روح معنویت در جامعه و همچنین افزایش تأثیرپذیری افراد خطاکار از خیل عظیم مومنان است.