خطبا

 
 

حضرت آیت الله مکارم شیرازی : خطبا باید اتاق فکری داشته و محتوای لازم را در مناسبت های تبلیغی در اختیار روحانیان قرار دهند.

در آستانه ماه رمضان مطرح شد؛ تاکید آیت الله مکارم بر لزوم پرهیز از موازی کاری در عرصه تبلیغ/ تابوی منبر نرفتن افراد برجسته باید شکسته شود