خطبه فدك آبرويی برای سقيفه نگذاشت

 
 

خطبه فدک آبرویی برای سقیفه نگذاشت/ عقلانیت انسان را حفظ می‌کند

  حضرت ‌آیت الله جوادی آملی با تبیین قسمتی از خطبه فدکیه گفت: خطبه فدک آبرویی برای سقیفه و حکومت آنها نگذاشت و کاملاً اینها را استیضاح کرد.