در مسیر تبلیغ دین باید اخلاص داشت

 
 

در مسیر تبلیغ دین باید اخلاص داشت

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه در مسیر تبلیغ دین باید اخلاص داشت، گفت: در واقع وقتی کار برای خدا انجام شود مبلغ از هیچ برخوردی در این مسیر ترسی ندارد و ایستادگی و مقاومت می کند.