دمکراسی

 
 

نوشتاری از آیت‌الله العظمی جوادی آملی؛ تفاوت دمکراسی غربی با اندیشه ولایت مدارانه

  بر اساس تفکر الهی ، در حاکم بالاصل، عصمت و در نایب او عدالت شرط است، ولی در دمکراسی غربی چون حاکم و قانون‏گذار وکیل مردم است، باید بر اساس خواسته و میل مردم عمل کند…